Köpvillkor

Kunder
Denna webbshop riktar sig endast till företagare, om du som privatperson är intresserad av våra produkter ber vi dig kontakta oss via email eller telefon.
Priser
Priser är angivna exklusive moms. Vi förbehåller oss rätten till prisjustering utan föravisering vid t.ex. ändrad moms eller stora valutaförändringar, ändrade inköpspriser eller felskrivningar. Vi godtar endast beställningar till ett värde av minst 1 000 SEK.
Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Fakturans betalningsvillkor är 30 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag, f.n. SEK 50:- exkl. moms, samt dröjsmålsränta med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso. Faktura skickas endast till registrerad tjänsteadress.
Leveransvillkor
En frakt- och expeditionsavgift på 450 kr tillkommer på samtliga ordrar.
Leveranser / Orderbekräftelse
När vi har fått din beställning så kommer du att få en orderbekräftelse via mail från oss. Normal leveranstid är ca 5 arbetsdagar. Vid kraftigt försenad leverans återkommer vi via mail och informerar om ny leveranstid. Då kan vi diskutera ev. andra alternativa lösningar/produkter. Ange vid din beställning om du vill ha din leverans/faktura märkt med ordernummer, namn eller liknande. Godset levereras endast till registrerad tjänsteadress under tak.
Ankomstkontroll
När du tar emot varorna, kontrollera att alla kollin är levererade och att inte någon vara eller förpackning är skadad. Om en vara skadats under transporten skall reklamation göras direkt till vår transportör.
Returer / Reklamationer
Kontakta alltid oss före retur. Anmälan av transportskadat gods måste ske till transportör vid mottagandet. Anmälan av retur om varan har ett fabrikationsfel, måste ske senast 7 dagar efter mottagandet av leverans. Reklamationssedel med kundnummer, fakturanummer samt felbeskrivning måste medfölja godset. Vi reparerar eller ersätter med ny vara, annan vara eller krediterar ditt konto. Vid felleverans, transportskada eller annat av oss orsakat fel i samband med leverans, står Pinya Group för eventuell returfrakt men ej för transportrisk. Efter godkänd retur som inte beror på fel av oss krediteras 70% av fakturerat belopp, vi debiterar dock ett minimipris på 500 kr oberoende av ordervärde för att kompensera uppkomna administrativa kostnader, frakt m.m. Detta gäller även om paketet inte blivit uthämtat eller mottagaren trots upprepade försök inte gått att nå och vi fått försändelsen i retur, samma betalningsvillkor som fakturaköp ovan gäller vid dessa returer.
Garanti
På samtliga produkter lämnas ett års fabriksgaranti från leveransdatum om inget annat anges. Fakturan gäller som verifikation vid garantiärenden.
Person / Företagsuppgifter
Person/företagsuppgifter lagras i vårt kundregister. Ingen obehörig har tillgång till detta register och uppgifterna lämnas inte ut till tredje part.
Äganderättsförbehåll
Pinya Group AB förbehåller sig äganderätten till levererade varor tills det att de till fullo betalats.